Over de stichting

De Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) zijn in november 2014 voor het eerst georganiseerd. Het doel van de stichting is om iedereen bewuster te maken van de risico’s op, en de nasleep van, een woninginbraak. Hoewel het aantal inbraken de laatste jaren flink is gedaald is elke inbraak of inbraakpoging er één teveel. Daarom maakt de stichting NIPW zich sterk voor meer aandacht van de media en bij consumenten voor inbraakpreventie.
De stichting wil iedereen stimuleren minstens één stap te zetten bij de inbraakpreventie van zijn of haar woning. De Nationale Inbraakpreventie Weken worden twee maal per jaar georganiseerd, in de periode voor de zomervakantie (mei-juni) en voor de feestdagen (november-december).
In de stichting zijn verschillende partners verenigd die de campagnes financieel en inhoudelijk mogelijk maken. De stichting NIPW wordt ondersteund door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Verbond van Verzekeraars en als partner zijn verbonden: Nemef (Assa Abloy), Ring en Yale Smart Living. Verder werkt de stichting NIPW samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de landelijk coördinator woninginbraken van de politie. We staan open voor allerlei vormen van samenwerking, als ons doel daardoor weer wat dichterbij kan komen.
Indien u geïnteresseerd bent om partner te worden van de stichting, komen wij graag met u in contact. De stichting is altijd op zoek naar instanties of bedrijven die zich bezig houden met inbraakpreventie en die dit onderwerp, samen met de stichting, breder op de kaart willen zetten in Nederland.
De stichting bedankt al haar partners voor hun inzet en inbreng bij het realiseren van het gezamenlijke doel, namelijk de woningbezitter aanzetten om (telkens) minimaal één stap te zetten bij de inbraakpreventie van zijn woning. Of dat nu met een alarm, camera, kluis, lamp, slot of strip is.